Välkommen till MCV Falbygdens hemsida.

En förening som vill värna om det rullande kulturarvet

                                Vår förenings versamhet - mål och syfte.

 Falbygdens MC Veteraner är en veteranmotorcykel klubb som bildades 1989 och har som syfte att värna om och att bevara de gamla motorcyklarna som är ett rullande kulturarv. Vår ambition är att vårda, bruka och visa upp dessa historiska fordon till allmän beskådan Vi är för närvarande 147 medlemmar fördelade över Skaraborg med omnejd. Från Fristad i söder, Vara/Lidköping i väster, Norrtälje i norr och Mullsjö i söder. Det finns även medlemmar boende utanför Skaraborg. Det största antalet medlemmar bor dock i Falköpings och Tidaholmstrakten. I föreningen finns de flesta motorcyckelfabrikat representerade.

Klubben ingår som en av närmare 30-talet lokalklubbar från norr till söder. Dessa lokalklubbar tillhör den rikstäckande moderklubben Club MC Veteranerna Sverige som i sin tur finns representerad i MHRF ( Motorhistoriska Riksförbundet ). Genom vilka kontakten med myndigheter och verk upprätthålles, för att på många sätt och i möjligaste mån förenkla och underlätta omhändertagandet av gamla motorcyklar. Längre ner på denna sida kan ni besöka dessa föreningar.

För er som vill bli medlem, gå in under fliken " Klubbinformation ". Där finner ni all information som ni behöver för en ansökan.


 Kontakt hemsida: (Börje Johansson)  info.mcvfalbygden@gmail.com

Club MC Veteranerna Sverige

Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2022 finns att läsa under fliken "Klubbinformation".

Ta för vana att besöka hemsidan ofta för där kommer det att fortlöpande finnas information om de aktuella aktiviteterna. Då finns det under fliken " Kommande aktiviteter".


       MCV Falbygdens styrelse består av följande personer:

  • Ordförande: Bengt Olof Karlsson, Sandhem
  • Vice Ordförande: Christina Karlsson Ekedalen
  • Kassör: Sune Arnesson, Falköping
  • Sekreterare: Börje Johansson, Tråvad
  • Vice Sekreterare: Claes Persson, Blidsberg
  • Ledamot / Förs.ansvarig: Roger Strålman, Madängsholm
  • Ledamot / lotteriföreståndare: Göran Ohlsson, Stenstorp
  • Suppleant: Göran Andersson, Falköping
  • Suppleant: Roger Lindberg, Falköping

Vi i MCV Falbygden är mycket tacksamma för att ni väljer att bli medlem hos oss, och samtidigt vill rekomendera er att ni också bör gå med i vår riksorganisation Club MC Veteranerna Sverige. Som medlem ingår klubbtidningen MC VETERANEN ( 5 nr/år), en tidning som har ett rikt innehåll med repotage från lokalklubbarnas aktiviteter såsom rallyrepotage med bilder, historiska händelser, repotage, annonsmarknad mm. Som medlem får man även en medlemsmatrikel. Riksklubben består av ca 5.300 medlemmar. Klicka eller sök på följande adress så kommer ni till klubbens hemsida www.mcveteranerna.se eller ring 044-121670 tisdag-torsdag 09.00 till 11.30. Ett medlemskap gör att vi som intresserar oss för gamla motorcycklar blir starkare mot myndighetsbeslut som försvagar bevarandet av gamla  mc fordon.

Motorhistoriska Riksförbundet MHRF

Motorhistoriska Riksförbundet bildades 1969 av 13 ideella klubbar med motorhistorisk inriktning. Tillsammans hade dessa 1.860 medlemmar. I dag drygt 50 år senare, består Motorhistoriska Riksförbundet av 200 klubbar som i sin tur representerar över 100.000 medlemmar. Klicka på länken så kommer ni till MHRF,s hemsida. Där finns all information gällande bevarnandet av historiska fordon, veteranförsäkringar, mm.  www.mhrf.se 


MCV FALBYGDEN

Börje Johansson till vänster vid första stoppet vid Saxtorps Motorbana vid årets Skåne Runt.