Falbygdens MC Veteraner

Klubbinformation

 Mailkontakt: info.mcvfalbygden@gmail.com  

                                                     Till samtliga medlemmar.

UPPDATERING AV KONTAKTUPPGIFTER

Samtliga medlemmar uppmanas att så fort som ni har bytt mobilnummer / E-Mail adress så måste ni uppdatera det hos Börje Johansson. Annars så kommer ni att gå miste om den fortlöpande utskicken ang, kommande aktiviteter.

För att uppdatera era mobilnummer / e-mailadresser och så skicka dem till info.mcvfalbygden@gmail.com eller ring Börje Johansson på tel: 0708-498408. Enklast är om ni går ut på hemsidan och klickar på ovannämnda adress och skriv in uppgifterna och skicka iväg. Tackar på förhand och hoppas att samtliga medlemmar hörsammar denna uppmaning.

                                              Styrelsen / gm   Börje Johansson / Sekreterare.           

Är du inte medlem MCV Falbygden än men vill bli, under fliken "Medlemsansökan" finner ni all information eller ta kontakt med någon i styrelsen.Telefonnumren finner ni under fliken " styrelsen "

Medlemsavgift:

Medlem  150 kr/år.

Familjemedlem 50 Kr/år.


Klubben har nu funnits till i 34 år och nu saknar man bilder från tidigare års klubbverksamhet. Jag har påbörjat insamlandet av bilder till ett bildarkiv. Ni som har bilder tagna med digitalkamera eller har inscannade bilder till digitalformat fram tills idag, kopiera dem som ni tycker skulle passa och överlämna dem till mig, Börje Johansson. Lämpligt är att lägga bilderna på CD skiva eller ett usb minne.  

                    Verksamhetsberättelse för Falbygdens MCV

                               2022.01.01 – 2022.12.31

 

            Styrelsens sammansättning har under året varit följande:

 

Rune Hjalmarsson / Bengt Olof Karlsson      Ordförande

Bengt Olof Karlsson / Christina Karlsson      V. Ordförande

Börje Johansson                                             Sekreterare

Claes Persson                                                 V. Sekreterare

Sune Arnesson                                                Kassör

Roger Strålman                                               Försäkringsansvarig

Göran Ohlsson                                                Ledamot / Lotteriansvarig

Styrelsesuppleanter har varit Göran Andersson, Roger Lindberg och Christina Karlsson.

Revisorer har varit Börje Kollnert och Magnus Olofsson med Kurt Gustafsson som

ersättare.

Lotteriföreståndare för år 2022 har varit Göran Ohlsson.


Klubbens årsmöte hölls på Festvåningen Fyranhuset i Tidaholm den 13-04-2022.

Ett trettiotal medlemmar inkl. styrelsen deltog. Efter förhandlingarna bjöds deltagarna på en god måltid samt kaffe med kaka. 


Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret haft 8 protokollförda möten.

Som tidigare år har vi under sommarperioden haft våra vanliga onsdagsträffar växelvis i Falköping och Tidaholm. Vi har utöver dessa haft följande utflyktsmål:

 

Under året har vi haft 14 st sammankomster, årsmötet inkluderat.


29 Januari: Besök hos Bert Ove Andersson Hjo

19 Februari: Besök hos Falköpings Flygklubb

19 Mars: Besök hos Br, Hjalmarsson Vartofta Åsaka och Besök hos Bengt Olof Karlsson Sandhem

13 April: Årsmötesförhandlingar

06 Juni: Klubbmästaren korades på Restaurang och Cafe Åsle Tå

29 Juni: Veteranträff vid Gökhems Bygdegård

17 Juli: Besök vid Brandstorps Hembygdsförening

24 Juli: Träff på soldathemmet i Karlsborgs Fästning

31 Juli: Utställning på Falköpings Flygfält

10 September: Veteranmarknad i Falköping

24 September: Mekelsmäss utställning på Stora Torget Falköping

19 Oktober: Besök Gjuteriet Mölltorp

16 November: Besök av förre fältflygaren Anders Christiansson Karlsborg

15 December: Lussefika i Falbygdens Boulallians lokal

Söndagsfika : Januari vid Biltema Falköping, under våren / sommaren / hösten vid Cafe Åsle Tå.

                                                                                                                           

Årets klubbmästare korades den 6 juni (nationaldagen). Detta gjordes  på Cafe Åsle Tå. Klubbmästare blev Magnus Olofsson.

           

Till sist vill styrelsen tacka klubbens medlemmar för det gångna året.